Ървин Ялом

Нищо не трябва да спира
развитието на героя в теб…

Имайте смелост да
променяте убежденията си!

Ървин Ялом

Психотерапията започва там,
където свършват вината и
оправданията и започва
отговорността.

Управление на стреса

Неразрешените конфликти и непрекъснатият стрес намаляват ефективността и оказват отрицателно влияние.

Тревожност

Всички в някои случаи се чувстваме тревожни, но когато това започне да пречи на работата, функционалността и съня ни, навярно става дума за Генерализирано разстройство на тревожността.

Депресия

Всеки е изпитвал тъга, отчаяние и безпомощност, но когато тези симптоми продължат дълготрайно, навярно става дума за клинична депресия.

Панически атаки / фобии

Имат множество симптоми като: желание за бягство, ускорен пулс, затруднено дишане и т.н.
Паническото разстройство е състояние на силна тревожност, то е съпроводено от панически страх, придружен с множество вегетативни прояви, които са известни като паник атаки.

Проблеми във взаимоотношенията

Неуспешните взаимоотношения биха могли да се случат по много причини и провалът във връзката или невъзможността да бъде създадена такава биха могли да доведат до страдание и чувство за непълноценност.

Бърнаут / Синдром на професионалното изчерпване

Признаците му не се разпознават лесно и се появява постепенно. В ранните му стадии страдащите биха могли да усещат липса на енергия и умората да ги съпътства през повечето дни, а на следващите етапи се чувства пълно изтощение и празнота. 

Здравейте, казвам се Тереза Иванова

Магистър Психолог – консултант, Системен семеен и брачен консултант – „Институт по Фамилна Терапия – България“, Магистър по „Психопатология на развитието“, Магистър по „Артистични психо-социални практики и Психодрама“, Следдипломна квалификация – Aрт Терапевт.

Смятам, че терапията може да внесе значително различие в качеството на живот на всеки човек , чрез осъзнатостта и чрез използването на различни терапевтични техники и практики, клиентите могат да изразят своите страхове, затруднения, проблеми, но и да се срещнат също със своите мечти, стремежи и желания и така да намерят път, за да продължават да опознават себе си, другите и сложните вериги на взаимоотношения, в които попадат.

Трудностите, които всеки има в даден момент могат да са свързани с кризи в живота на отделните членове или на цялото семейство, със силен стрес в резултат на рязка промяна на средата, със загуба, болест, инвалидност и др. Терапията и консултирането помагат в преодоляването на тези проблеми чрез промяна във възгледите, комуникацията и емоционалната свързаност, и подобряване на уменията за решаване на проблеми.

„Срещата“, както я нарича Морено, откривателя на психодрамата, е моментът, в който си поканен „леко да надникнеш“ в света на другия, в чувствата, преживяванията, емоциите и настроенията, които той има. Завършителният щрих на моето разбиране за психотерапия слага почетния професор на Станфордския университет, психиатър, теоретик и практик Ървин Ялом, казвайки:

„Изолацията съществува само в условия на изолация. Веднъж споделена, тя се изпарява.“