Тереза Иванова

Психолог, Терапевт, Системен семеен и брачен консултант, Артистични психо-социални практики и Психодрама, Арт Терапевт/ Изкуство Терапия

Магистър Психолог – консултант

Психологично консултиране и работа със семейства и групи при кризи в личностовото развитие и нарушения на социалното функциониране, кризи в партньорското общуване и родителските умения, трудности и нарушения в поведението, посттравматични разстройства, справяне с последиците от индивидуален и професионален стрес.

Системен семеен и брачен консултант – „Институт по Фамилна Терапия – България“.

Семейното консултиране е практическа област, която ползва като теоретична база системния подход и динамичното разбиране на човешките отношения. Метод, който помага на семействата, двойките и индивидите да се справят с кризи и проблеми в отношенията. Консултирането на двойки е свързано с преодоляване на трудностите, чрез промяна във възгледите, комуникацията и емоционалната свързаност на семейните членове, и подобряване на уменията за решаване на проблеми.

Завършена магистърска програма Артистични психо-социални практики и Психодрама, като една част от специализацията и застъпените предмети са:

Невронауките и човешкото поведение, Драмата на личността в различните психологически теории, Социометрични подходи, Теория и практика на груповия процес, Изкуство терапия, Психодрама и обектни отношения, Тълкуване на приказки през призмата на психологически теории, Участие в изследователски проект под супервизия, Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста), Психодрама и психоанализа, Психоанализа на изкуството  и др.

Завършена СДК/ следдипломна квалификационна степен Арт Терапевт. Специализация Арттерапия за работа с деца, Арттерапия за работа с травми и специални случаи, Работа с деца с генерализирани разстройства на развитието и др. Работа в рамките на специализация като арттерапевт с деца и възрастни в „Комплекс за психично-здравни услуги в общността”  район Слатина, включващ Дневен център, Защитено жилище и Информационен център за хора с тежки психични разстройства.

Работа по Проект „Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище“, както и като консултант в Хоспис за рехабилитация и възстановяване на хора след операции и травми.

Следват обучения в редица семинари като:

Сертификат за обучение в Психодрама фестивал 2017 г. застъпени уъркшопи: Чужд е чуждият само в чуждостта  – д-р А. Матеева, З.Теохаров; Посрещане на хроничен психиатричен пациент в психодраматично ателие: С. Димитров; Управление, Образование, Психоанализа – трите невъзможни професии на З. Фройд: В. Сомлев;

Сертификат за обучение в Психодрама фестивал 2016 г. застъпени уъркшопи: Психодрамата в дискурса на пациента: д-р А. Петров, С. Димитров; Непосредственият човешки опит и психодрамата: д-р Давид Иерохам; Сертификат за обучение в Психодрама фестивал 2015 г. застъпени уъркшопи: Дуети – Д. Морозова, З. Теохаров; Тукашната психодрама и нейните „врагове“ – д-р Д. Иерохам; Топография на мисленето в психодраматичната сесия – д-р Ц. Йосифовa;

Сертификат за обучение в Психодрама фестивал 2014 г. застъпени уъркшопи: Социоаналитична лаборатория „Оцеляване или благополучие“ – д-р Н. Матеева; Бежанците  за мен и другия през призмата на социодрама – Е. Комисарова, Ралев; Психодрамата: Многопластово изследване на автентичността – д-р Н. Матеева и др.

Арт Терапия за работа с деца/обучение – Catherin Rogers Jonsson, MFA, MA, ART-BC, ATCB Board Certified, Registered Art Therapist – Trainer

Арт Терапия за лекуване на травми /обучение – Catherin Rogers Jonsson, MFA, MA, ART-BC, ATCB Board Certified, Registered Art Therapist – Trainer и др.

И все пак, за да си терапевт, трябва първо да си човек! Кoгато се изправиш пред клиента – там ги няма дипломите и школите. Тогава си просто Човек!