Арт терапия за родители и деца

Арт терапия за родители и деца

Семейната арт терапия е метод, както и средство за разглеждане на теми и проблеми във взаимоотношенията родители-деца. Този вид терапия е подходящ, както в индивидуални срещи с едно семейство, така и в групи за родители и деца.
Цели се:
• да се заздравят емоционалната свързаност и хармонията в отношенията на възрастните с техните деца;
• да се предостави на децата пространство, в което да покажат своите потребности и желания;
• да бъдат подкрепени в изразяването на техните трудности;
• да се развият уменията на децата за комуникация, творчество и креативност

Преодолявайки различни трудности заедно с родителите си, децата ще се учат да изразяват конструктивно собствените си чувства и емоции, ще открият вътрешни ресурси и ще разберат повече за света на възрастните, както и за процеса на порастване.
https://www.bbrfoundation.org/research/next-generation-therapies