Арт терапия за деца

Арт терапия за деца

Арттерапевтича програма, която е ориентирана към личностното развитие на детето чрез изкуство.

Участието на детето Ви в тази програма би разширило и обогатило неговия ресурс за намиране на нови, различни и нестандартни решения. Би спомогнала да се катализират събралите се тревожност и стрес като по този начин ще се обогати емоционалният опит на детето. Чрез различни арт терапевтични практики, модели, игри и творчески методи детето би развило своята емоционална стабилност, би растяло изучавайки света в една безопасна, защитена и подкрепяща го среда. Програмата е създадена, така че да засяга и да се работи с темите, с които децата се сблъскват на тази възраст. Основава се на убеждението, че творческият процес в художественото себеизразяване помага на децата да разрешават конфликти и проблеми, да развиват междуличностни умения, да намалят стреса, да повишат себеуважението си и себепознанието си, и да постигнат прозрение. Арт терапията съчетава областите на науката за човешкото развитие, визуалните изкуства (рисуване, живопис, скулптура, моделиране и други художествени форми) и творческия процес.
http://www.arttherapie.org/de/kunsttherapie/kreativitaet-heilt

В програмата ще се работи с музикотерапия, както и с тълкуване и психодрама на приказки. Вълшебните приказки и техният образно интерпретиран свят помагат повече от всичко друго, детето да реализира най-важната и трудната си задача, а именно да се сдобие с по-зряло съзнание и така да въдвори ред в хаотичния натиск, който подсъзнанието му оказва. Разбира се ще има и много игри, които ще са насочени към опознаване на границите на другите и мен, и изграждане на сътрудничество, опознаване, сплотяване, изразяване на чувства. Една част от темите, с които ще се работи и ще се изследват чрез арт терапия в програмата са:

 • История в 6 действия
 • Какво е времето вътре в теб/ Вълшебният свят на чувствата и емоциите
 • Моето семейство като животни
 • Аз и другият – граници и приятелство
 • Рисуване с пръсти – нарисувай как се чувстваш днес
 • Обща рисунка/ вълшебният свят на щастието
 • Нарисувай ми твоите страхове; какво/ кой би ти помогнал/о да се чувстваш по-сигурен

По време на програмата, освен че децата ще се забавляват, то те ще преживеят заедно богата палитра от емоции и опитност. Ще развият своето въображение, креативност и ще усетят удоволствието и силата на своята творческа енергия. Преодолявайки различни трудности заедно с героите от историите и от вълшебните приказки ще се учат да изразяват конструктивно собствените си чувства и емоции, но и да усетят подкрепата и силата на групата, което би им дало увереност.

Организационна информация:

 • Групата се състои максимум от 6 деца
 • Таксата за еднократно посещение на дете е 15 лв.
 • Месечна такса 50 лв.
 • За участие в програмата не е необходимо детето да има специални таланти или умения свързани с изкуства
 • Всяка сряда от 17:30 до 19:00 ч.

Подарете на детето си възможност да направи въображаема разходка вътре в себе си, така опознавайки се по-добре, би открило вътрешни ресурси и с подкрепа отвън ще разбере повече за света на възрастните и за процеса на порастване. Предварително записване по телефон или имейл!