Консултиране на двойки / Брачна консултация

Консултиране на двойки / Брачна консултация

Решението да се започне терапия на двойки изисква смелост. Причината за нея може да бъде свързана с криза и конфликтни ситуации. Кризите възникват поради различни и разнородни трудности, но те биха могли да блокират намирането на решение за изход, в случай, че партньорите не са успели да изградят начини и модели за конструктивно общуване помежду си. Колкото по-добре се  познават партньорите и колкото по-цялостно разбиране на вътрешния свят на другия имат (радости, опасения, страхове, мечти, цели и др.), толкова по-успешно биха могли да се справят с бъдеща криза.
https://www.nimh.nih.gov/health/index.shtml

Такъв тип терапия би могла да спомогне за това, всеки от двамата партньори да изследва и изразя свободно своите  мисли, емоции, мнения и  желания и така всеки би могъл по-лесно да разбере и осмисли своите преживявания и поведения. С помощта на консултанта е възможно да се открият и разберат преживяванията и гледната точка и на другия, дава се възможност да се оценят и уважат потребностите и на двамата в двойката. На базата на тази терапия двойката би могла сама да открие кое е най-значимо за нея и би донесло усещането за спокойствие, разбиране и взаимност на нейните членове. Партньорите биха могли да изследват и открият нови полета и „инструменти”за по-пълноценно и удовлетворяващо свързване във двойката.

Когато е възникнал конфликт, той би трябвало да се разреши по удовлетворяващ начин и за двамата партньори. Консултацията на двойки би дала възможност да се открият нови начини и методи, чрез експериментирането и работата с разнородни арт терапевтични, както и с психодраматични, и психо-социални методи и инструменти, за справяне с нови или добре познати и повтарящи се, циклични конфликти.