Групова терапия

Групова терапия

В груповата арт терапия се разглеждат реалните взаимоотношения на всеки човек с околните. Би могла да се провежда паралелно с индивидуална терапия, което ускорява и подсилва нейните резултати.

Груповата атр терапия се свързва с понятието“кръг“, което  физически символизира процеса на груповата терапия. Това е единственият символ, в който всички точки имат паритет и еквивалентност. „Груповата терапия е чудесна модалност за подпомагане на клиентите да опознаят себе си и своите взаимоотношения с другите, тъй като е социален микрокосмос на семейството, обществото и цивилизацията.“

Групата е защитена среда, в която клиентът може да сподели с психотерапевта и с другите членове своите преживявания. С помощта  и по време на груповата арт терапията се намира нова и различна перспектива на конфликта, проблема и преосмисляне на собственото поведение.
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/gruppentherapie/6158

С получаването, от другите участници в групата, на обратна връзка всеки човек може да погледне себе си отстрани и да види как реагира под напрежение или в други ситуации от живота си.

Моментът на обсъждане е свързан с постигане на чувството за овладяване на проблема, получаване на подкрепа от групата и подготовка за посрещане на истинските предизвикателства на външния свят. Най-важният общ резултат е превръщането на членовете на групата от емоционално несвързани в емоционално живо съобщество.  Ако до преди това са се възприемали като безучастни хора, то биха могли да се почувстват емоционално по-близки. В следствие на тези общо преживяни споделяния, участниците се чувстват разбрани. Така всеки от членовете на групата може да направи сравнение между актуалните и минали събития, между своите реални партньори, с които е свързан сега и хората от неговото детство, които със своето поведение вероятно са формирали рамката на неговите реакции.

Към момента има една затворена група веднъж седмично от 19:00 до 20:40 часа, като посещенията са ограничени до 10 дати. След това би могло да се обсъди евентуалното продължаване, ако съответно има такава необходимост и желание. Групата е максимум от 8 души. Ако се интересувате от групова терапия, моля, свържете се с мен за предварителен разговор.