Индивидуални консултации и терапия

Индивидуални консултации и терапия

Арт терапията е вид психотерапия, използваща изкуството, творчеството и спонтанността, за да повиши емоционалното благосъстояние на човека. Този вид терапия съчетава по особен и специфичен начин традиционните теории и техники на психотерапията, с познанието за психологическите аспекти на творческия процес, като това включва, и особеностите на различните художествени материали. Като професия в областта на здравеопазването арт терапията се използва в много институции и клиники в Европа и при много пациенти с различни психични заболявания и диагнози. Предвид резултатите, които дава, тя излиза бързо извън рамките на психиатричните клиники, използва се на много места, като училища, институции и различни по вид организации.

Според Американската Асоциация по Арт терапия (http://arttherapy.org/), творческият процес при създаването на изкуство е лечебен и по този начин подобрява качеството на живота. Чрез него, както чрез разговори за изкуството с арт терапевт, на клиентите се повишава себепознанието. Така те се справят по-безболезнено със симптомите, стреса, травматичните преживявания, увеличават  се когнитивните способности и така може да бъде усетена жизнеутвърждаващата сила на творческия процес. Арт терапията е направление/ парадигма, която дава положителни резултати при работа с различни типове хора за подпомагане на общността, както с деца, подрастващи и възрастни, така и с двойки, семейства и групи.

Tози метод помага на много хора да разрешат някои от вътрешните си конфликти, да изразят дълбоко потиснати емоции и така да достигнат до себепознание, и личностно израстване. Използват се разнородни похвати, методи и материали, това обхваща моделиране с глина, пясък, дърво, въглен, апликация, колаж и др. Би могло да се каже, че арт терапията е тристранен процес, включващ терапевта, клиента и получения материал/ изображение. Невербалната насоченост на този метод, помага за изразяване на конфликти, емоции и възстановяване на спомени, като по този начин клиентът „изважда“ от себе си трудно назовими преживявания. С помощта на арт терапията се намира нова и различна перспектива на конфликта, проблема и преосмисляне на собственото поведение.

Според описанието на Американската Асоциация по Арт терапия: http://arttherapy.org/

„Арт терапията е утвърдена професия в областта на психичното здраве, която използва творческия процес в правенето на изкуство за подобряване и насърчаване на физическото, умственото и емоционалното благосъстояние на хора от всякакви възрасти. Основава се на убеждението, че творческият процес в художественото себеизразяване помага на хората да разрешават конфликти и проблеми, да развиват междуличностни умения, да намалят стреса, да повишат себеуважението си и себепознанието си и да постигнат прозрение. Арт терапията съчетава областите на науката за човешкото развитие, визуалните изкуства (рисуване, живопис, скулптура и други художествени форми) и творческия процес с модели на консултиране, и психотерапия.

Арт терапията се използва при деца, юноши, възрастни, стари хора, групи и семейства за диагностика и лечение на: безпокойство, депресия и други умствени и емоционални проблеми и разстройства; душевни заболявания, злоупотреба с вещества и други пристрастявания, проблеми в семейството и с приятелите; малтретиране и домашно насилие; социални и емоционални затруднения, свързани с инвалидност и заболяване; травми и загуби; психични, когнитивни и неврологични проблеми и психо-социални затруднения, свързани с медицинско заболяване.”

Използването на изкуство за лечение предлага редица уникални предимства, казва авторката на на книгата „Арт-психотерапия”, Хариет Уейдсън.